De muslimska bönetiderna: Om programmet
 
Senast ändrad: 20 september 2009

För att läsa senaste versionen, klicka på engelska nedan.
www.birka.st
Beräkningsmetod

Den angivna ortens koordinater beräknas av Google Maps. Bönetiderna beräknas sedan m.hj.a. programmet "prayTime", skrivet av Hamid Zarrabi-Zadeh (se dokumentation). Det bygger på den vedertagna astronomiska modellen för beräkning av hur solens rörelse ses från jorden. Muslimer har använt denna beräkningsmetod alltsedan 800-t Hijri. Vi har anpassat användarinterfacet till Birka, men själva beräkningsförfarandet är detsamma. Tiderna anges för anvädnarens lokala tidszon.


Validering av programmet


Resultaten har jämförts med moderna astronomiska tabeller, och funnits ge samma resultat inom gränsen för avrundningsfel, dvs. +/-1 minut.  Programmet har också jämförts med olika muslimksa bönetidtabeller för olika orter från Malmö till Riksgränsen.
 • Programmet beräknar US Naval Observatory´s tider för solens upp- och nedgång om man justerar med 0.833° grader.
 • Tiderna i Astronomiska kalender om man justerar med 0.567°.
 • Islamic Academy´s bönetider reprodduceras på en minut när om man använder 0.833° för Shuruq och Maghrib, och 18° för Fajr och Isha.
 • IslamicFinder´s bönetider reprodceras på 1-2 minuter när om man använder 0.833° för Shuruq och Maghrib, valfri vinkel för Fajr och Isha, samt interpolationsmetoden "angle based" (se diskussion nedan).
 • IKUS´s tabeller reproduceras med 1-4 minuters noggrannhet om man använder 1.73° för Shuruq och Maghrib, och 20° för Fajr och 18° för Shuruq och Maghrib, och 18° för Fajr och Isha, samt ett fixt antal minuter som säkerhetsmarignal.
 • Islamiska Förbundets bönetider vintertid reproduceras om man använder 0.833° för Shuruq och Maghrib, 14.7° för Fajr och 13.7° för Isha (för närmare diskussion av IFS's tabeller se här).

Ort

Beräkningsporgrammet är kopplat till Google Maps, som tar reda på koordinaterna för inmatad ort, och visar den på en liten karta. Ortsnamnet matas in i addressfältet. Man kan också mata in koordinaterna direkt i  ortsadressfället på formatet (latitud, longitud). Google Maps letar då reda på närmaste ort och skriver namet i addressfältet. Detta gör det lätt att beräkna bönetiderna exakt för den ort där man befinner sig. Knappa man t.ex. in "Björns trädgård" och zoomar in in kartan ser man att man kommer till Stockholm moské.

Tidernas känslighet för ortens läge illustreras i exemplen nedan, som gälller den 1 juli 2009:Ort

Latitud

Longitud
Shuruq
(soluppgång)
Zhuhr
(middag)
Maghrib
(solnedgång)
Stockholm
59.3° 18.1° 3:34
12:57
22:09
Örebro 59.3° 15.2° 3:46
13:08
22:20
skillnad
12min
11min
11min

Stockholm och Örebro ligger på samma latitud. Longitudskillnaden är 2.9°. Dagarna är lika långa men tidsförskjutna med 11 minuter (som regel gäller att varje longitudenhet ger en tidsförskjutning på 4 minuter).


Ort

Latitud

Longitud
Shuruq
(soluppgång)
Zhuhr
(middag)
Maghrib
(solnedgång)
Uppsala
59.9° 17.6° 3:29
12:58
22:17
Södertälje
59.2° 17.6° 3:37
12:58
22:09
skillnad
+8min
0min
-8min

Uppsala och Södertälje ligger på samma longitud, och har därför samma Zhuhr-tid. Latitudskillnaden är 0.7°, vilket ger en skillnad på 8 minuter i Shuruq och Maghrib, med andra ord är dagen 16 minuter längre i Uppsala. Skillnaderna ökar om man jämför orter vid högre latitud. Skillnaderna är minst vid vår- och höstdagjämning, och störst vid jul och midsommar.

Inom Stockholms stodstadsoråde kan skillnaderna uppgå till 8 minuter. Vi ser alltså att det är nödvändigt att beräkna tiderna för precis den ort man befinner sig på, vilket lätt kan göras med detta program.

Tabellerade tider

I tabellerna anges följande tider:
 • Fajr/Imsak: Den tid då solskivans mitt ligger ett visst antal grader under horisonten. Antalet grader kan varieras. Om vinkelmåttet för Fajr-tiden är mer än 18° anges benämns tiden Imsak. Birka standard är 18°.

 • Shuruq och Maghrib (solens upp- och nedgång): De tider då en observatör på jorden ser solskivan försvinna resp. dyka upp vid horisonten. Tiderna beräknas genom till vinkelmåtet för upp- och nedgång lägga ett vinkelmått som kompensation för luftens brytning i atmosfären (se avsnittet Kompensation för refraktionen). Birka använder som standard en empirisk formel f(Lat) som tar hänsyn till refraktionen vid olika latituder.

 • Zhuhr/Zawal: Tiden för solen når sin högsta punkt under dagen. Zawal är tiden då hela solskivan passerat banans högsta punkt. Den motsvaras av ett vinkemått på 0.54°, vilket approximeras genom att addera 5 minuter till Zhuhr-tiden.

 • Asr: Tiden då ett föremåls skuggan är en resp. två gånger så stor som föremålet självt, utöver dess skugga vid zhuhr.

 • Isha: Den tid då solen står ett visst antal grader under horisonten. Antalet grader kan varieras. Birka standard är 17° för al-shafaq al-ahmar och 18° för al-shafaq al-abyad.
Tider som inte existerar anges de med "---". Som standard sätter Birka ut tiden för midnatt (mittemellan solens nedgång och uppgång) i Fajr-kolumnen, när denna tid inte finns.

Uppskattade tider sätts inom parentes.


Inställningar

Programmet ger möjlighet att variera följande parametrar:
 • Adress: ortsnamn eller position (Latidtud, Longitud)
 • Höjd över havet - ej implementerat
 • Asr: 1 eller 2 gånger skuggan
 • Vinklar motsvarande [ gryning, soluppgång, solnedgång, skyminng ]
  Vinkelkompensation vid solens upp- och nedgång: Värdet -1 ger f(Lat).
 • Hilat: alogritm för Isha och Fajr sommartid vid höga latituder:
  0=Ingen, 1=Midnatt (endast för Fajr), 2-8=Del av natten, 9=AngleBased (se diskussion om tillämpning här)
  Midnatt anges för Fajr, och det angivna värdet tas som vinkel för Isha (speciellt för hanafi madhhab) 
 • Extraminuter: [ Fajr, Shuruq, Zhuhr, Asr, Maghrib, Isha ]
Dessa parametrar kan ställas in för hand om man under "Beräkna" väljer alternativet "Special". Annars kan man v'älja något av de förinställda modeller som visas i tabellen nedan.

Alla där hilat inte är lika med noll anges inom parentes.

Anm: I programmet är natten lika med tiden från solnedgång till soluppgång (se vidare avsnittet Tillämpning av taqdir).


Förvalda modeller


Metod Asr
Vinklar
Addminutes Hilat
Birka-Hanafi1 2
[18,   f(Lat), f(Lat),18/15] [0, 0, 0, 5, 0, 0] 1
Birka-
Shafi`i-Maliki1
1
[18,   f(Lat), f(Lat), 18  ] [0, 0, 0, 5, 0, 0] 2
Birka-Hanbali1 1
[18,   f(Lat), f(Lat), 18  ] [0, 0, 0, 5, 0, 0] -90
Masjid2 2
[18,   f(Lat), f(Lat), 15  ] [-10,0,10,0, 8, 0] -80
Al-Ghazali-
Hanafi3
2
[18,   f(Lat), f(Lat), 18  ] [0, 0, 5, 5, 7, 0] -15
Al-Ghazali-
Shafi`i-Maliki3
1
[18,   f(Lat), f(Lat), 18  ] [0, 0, 5, 5, 7, 0] 2
Istanbul4
1
[20,   1.73,   1.73,   18  ]
[0,-2, 5, 5, 7, 0] 1
Cairo5
2
[19.5, 0.833,  0.833,  17.5]
[0,-5, 5, 5, 5, 0] 1
Karachi6
2
[18,   0.833,  0.833,  18  ]
[0,-5, 5, 5, 5, 0] 1
Makka Umm al-Qura7
1
[18,   0.833,  0.833,   0  ]
[0,-5, 5, 5, 5,90] 1
MWL 20098
1
[18,   0.833,  0.833,  18  ] [0,-5,0, 0, 5, 0] 3
MWL/ICOP 20038
1
[18,   0.833,  0.833,  17  ] [-2,-2,2, 2, 2, 2] 3
ISNA true9
1
[18,   0.833,  0.833,  18  ] [0, 0, 1, 0, 1, 0] 1
ISNA/IF10
1
[15,   0.833,  0.833,  15  ] [0, 0, 1, 0, 1, 0] 9
MWL/IF11
1
[18,   0.833,  0.833,  17  ] [0, 0, 1, 0, 1, 0] 9
Blackburn12
1
[14.7, f(Lat), f(Lat), 13.7] [0, 0, 1, 0, 1, 0] 1
 1. "Birka" (reviderad 2010-02-16) finns i tre versioner, som simulerar de olika madhhaberna. Enligt Shafi`i, Maliki och Hanbali madhhab börjar Isha då den röda skymningen försvunnit. Enligt Observationer och Fatawa är det då solen stär ca 15° under horisonten. För säkerhets skull används dock 18°. I Hanafi madhhab råder ikhtilaf om Isha-tiden (se Not). Därför anges både 15° och 18° för Isha. För Hanafi anges också två tider för Asr (en resp. två gånger skuggan). - Vid ständig skymning anges Fajr som midnatt i alla versioner. För  Isha anges i Shafi`i/Maliki midnatt, för Hanbali madhhab 90 minuter efter Mahgrib, och för Hanafi ingen tid alls.
 2. "Masjid" (införd 2009-10-20): Denna version är avsedd för moskéer och bönelokler. Den återger de "lättaste" reglerna enligt Hanafi madhhab, d.v.s Asr: två gånger skuggan, Isha: 15°, och vid ständig skymning 90 minuter efter Maghrib. Säkerhetsmarginaler har lagts till tiderna för Fajr, Zhuhr och Maghrib.
 3. "Alghazali-Shafi`i/Maliki" (införd 2009-09-20): Pga. osäkerheten vid bestämningen av den röda skymningen rekommenderar Al-Instituet att man använder 18° för Isha. Det rekommenderas att be Maghribbönen snarast efter solnedgången, och Isha-bönen efter det att den vita skymningen har försvunnit (jmf Not gällande Hanafi madhhab). När solen inte når under 18°, anges midnatt.
  "Alghazali-Hanafi" (införd 2009-09-20): Som regel används här slutet av den vita skymningen (18°). När denna inte finns, beräknas istället slutet av den röda skymningen (hilat=-15 ger då 15°). När denna inte heller finns beräknas inget värde för Isha, men för Fajr anges midnatt.. Några extra minuter lagts till tiderna för Asr och Maghrib.
 4. "Istanbul" simulerar de tider som ges ut av IKUS för Skandinavien.
 5. "Cairo": Inställningar enligt Dar al-Ifta al-Misriyya [Referens saknas].
 6. "Karachi": Inställningar enligt University of Karachi [Referens saknas] (jmf tabellerna från Islamic Academy).
 7. "Makka": Inställningar enligt Umm al-Qura University [Referens saknas].
 8. "MWL": Inställningar enligt fatawa från MWL (Muslim World Leage/Rabita) 2003 resp. 2009 [för Ref se Fiqh sektionen].
 9. "ISNA": Enligt ISNA är vinkeln 18° för Fajr och Isha [för Ref se Fiqh sektionen].
 10. "ISNA/IF": simulerar beräkningsförfarandet i IslamicFInder med vinkeln 15°. Denna metod rekommendeas inte - se Kritik.
 11. "MWL/IF": simulerar beräkningsförfarandet i IslamicFInder med vinklar enligt MWL´s. Denna metod rekommendeas inte - se Kritik.
 12. "Blackburn": simulerar de tider som erhölls vid observationerna i Blackburn. Dessa rekommendears inte - se Observationer.
Referenser

Klicka härwww.birka.st