Svenska Islamiska Församlingar (SIF)


SIF är det främsta samlingsorganet för praktiserande muslimer i Sverige och organiserar muslimska församlingar med cirka 23 000 medlemmar. Ordförande för SIF är Imam Abd al Haqq Kielan.

Kontaktinformation:

Box 201, 101 24 Stockholm
Moränv. 13, 136 51 HANINGE Tel: 08-50025627

SIF samordnar ett antal Islamiska Föreningar i Sverige, bl.a. i:
Stockholmområdet
Göteborg
Malmö
Uppsala
Eskilstuna
Hällefors
Linköping
Luleå
Piteå
Ursviken
 STOCKHOLMSOMRÅDET

Stockholms Islamisk Förening ("Hötorgsmoskén")
c/o Taal, Apelbergsgatan 34, 11137 Stockholm 
Tel: 08-212099 / Fax: 08-225254
email: islamskaforeningen@telia.com
Kontakt Said Nor 073-7666591 (Imam)

Al al-Bayt-moskén - Pakistanska Kullturföreningen
Vänortsringen 1, 19530 Märsta

Al-Wafa Moské, Moränv. 13, 13651 Haninge


GÖTEBORG

Gambianska-Svenska Islamiska Föreningen
Gamla Tuvevägen 20, 417 05 Göteborg
Tel:031-51 91 46
ordförande: Ismail Nyasi
sekreterare och kontaktman: Osman Sham

Svensk-Albanska Islamiskt Center
Varmfrontsgatan 2, 418 43 Göteborg
ordförande: Abedin Belaj/0704-08 71 63
kontaktman: Bajram Miftari/0735-29 93 04,
imam: Abdul Kadir Zogaj/0736-59 08 00


MALMÖ

Malmö Muslimska Församling, Box 18144, 20032 Malmö, 040-96 60 58


UPPSALA

Uppsala Moské, Islamiska Föreningen, Box 1642, 75146 Uppsala
Framtidsföreningen, Bandstolsv. 26 bv, 75648 Uppsala


ÖVRIGA LANDET

Sabirin-Moskén, Stenborgsg. 3A, 63355 Eskilstuna
Khutba på Arabiska, kurdiska, svenska
Email

Islamiska Föreningen, Bergslagsv. 5, 71230 Hällefors
Islamiska Kulturventret, Prästbolsg. 40B, 58733 Linköping
Islamiska Föreningen, Utterstigen 5, 97453 Luleå
Islamiska Föreningen, Prästgårdsg. 16, 94131 Piteå
Islamiskt Kulturventer, Örlogsg. 21, 93235 UrsvikenKälla: Utdrag ur registerBirka - Islam i Sverige
Senast uppdaterad: 2010-02-21

www.birka.st
www.birka.tk