moskén


Uppsala-moskén

Sportfältsvägen 1
Islamiska Föreningen, Box 1642
751 46 Uppsala
tfn: 018-21 98 81, 018-422 412

För bokning av studiebesök och frågor om islam kontakta :
Ahmed 073 713 52 35
Osman 076 221 82 37
Email

http://uppsalamoske.se/