alt
Bönetidtabeller
Länkar
alt
Anpassa
Birka bönetid-kalkylator
zz
Solens uppgång / nedgång

z
Fatawa
om bönetider
alt
Hijri datum

Dokumentation
Birka bönetider