Fatwarådet för MWL (Muslim World League - Rabitat al-`Alam al-Islami) sammanträdde i september 2009 för att diskutera hur muslimer i nordliga länder ska  be Isha / Fajr sommartid, när bönetiderna infaller nära midnatt...
Läs mer >> Info på svenska >>
Uttalande (arabiska)
Mötesprotokoll (arabiska)
Bönetidtabeller för Sverige (pdf)
Kommentar av Dr Mohammad Shaukat Odeh (ledamot i kommitén):
«There was a juristic discussion in the committee, and the resolution was clear that if the actual time exists, then it shouldn't be replaced by an alternative time! The actual time must be respected! »
Ref': ICOPs Mailing lista December 2009
Vi hoppas att islamiska moskéer och föreningar i Sverige ska följa detta tillvägagångssätt.
Fler fatawa om bönetider