English

Birka bönetidkalkylator
Dokumentation

Instruktion
Tabellerade tider
Ort * Inställningar

1.Fiqh-definitioner
2. Shuruq och Maghrib
3.Fajr och Isha
4.Ständig skymning
5.Kritik mot andra tabeller
Noter

Observationer
Mått på mörker
Modell för refraktion

Länkar * Fatawa

Mer om Tider & Datum >>

www.birka.nur.nu