English

Birka bönetider
Dokumentation

Ladda ner bönetidsmodul Instruktion
Tabellerade tider
Ort * Inställningar
1.Fiqh-definitioner
2. Shuruq och Maghrib
3.Fajr och Isha
4.Ständig skymning
5.Kritik mot andra tabeller
Noter
Observationer
Mått på mörker
Modell för refraktion
Länkar * Fatawa
MWL-fatwa 2009 för nordliga breddgrader
Externa resurser
Islamic Academy(Hanafi)
NamazVakti  (Uthmani)
MWL/ICOP(Ikhwani)
ICOP: Accurate times

www.birka.nur.nu