Svenskt ortnamnsregister
med 104 449 orter och platser Online
samt ytterligare drygt 300 000 i vår databas offline.

(Max 10 sökningar) Välj land:
Sök ort: (Stor begynnelsebokstav):