Kultursällskapet Damas
för vårdandet av Islams språk, kultur och vetenskaper

http://www.damas.st